Centre Excursionista Els Blaus
Imatges

Celebració del Centenari

Imatges cedides per E. Iglesias.