La imatge del Centenari

La imatge del Centenari

A mida que s'ha anat acostant la celebració del centenari de la Fundació del Centre s'ha anat creant una imatge, la qual es veurà reflectida en cartes, records, correspondència, etc...

Cartell

Es decideix crear un "cartell del centenari" per tal de tenir un element més que representi tot els actes del centenari.

El cartell del centenari ha estat realitzat pel Sr. Domingo Benito.

Medalla

El disseny de la medalla del centenari ha estat realitzat pel Sr. Antoni Borràs.                                                                                                

Estampa

Info de l'estampa

Placa commemorativa del Centenari

Es posarà la placa commemorativa del centenari en el camí dels Degotalls de Montserrat.
Serà una placa metàl·lica d’uns 550x400x2 mm, on a cada extrem hi haurà un forat per a poder-la clavar a una paret o pedra.

Concursos

Es van convocar dos concursos oberts a tothom, segons les condicions indicades en les bases:

Els treballs s'havien de presentar abans del 15 d'octubre de 2018, van ser exposats i els socis, mitjançant votació van escollir els guanyadors.