Els 41 Cims

Logotip 41 SostresDefinició

El repte dels 41 cims no és una competició. Es tracta d’assolir els 41 sostres comarcals de Catalunya abans d’arribar al centenari de la nostra entitat, l’any 2020. En realitat es tracta de 39 cims doncs hi han dos cims compartits per dues comarques. Les muntanyes que apareixen a la llista són les més altes de cada comarca.

També, una de les finalitats de la proposta és conèixer els diferents racons del nostre país mitjançant l’excursionisme. No és un repte únicament per a les persones més ben preparades; tothom hi pot participar, ja que hi ha cims de tota mena, des dels de baixa muntanya fins als d’alta muntanya.


Normativa

• L’inici de l’activitat és el dia 1 de juliol de 2011; només seran vàlides les ascensions efectuades amb posterioritat a aquesta data.
• Hi poden participar totes les persones que siguin sòcies d’Els Blaus, no importa l’edat.
• Són puntuables els cims que figuren a la llista, que ha estat feta per ordre d’altitud dels cims, que va de més a menys.
• Es tracta d’un repte simbòlic; per tant, no s’establirà cap classificació per nombre de cims assolits, ni per cims assolits en un determinat període de temps.
• Per validar el cim, s’haurà d’assolir per qualsevol dels seus vessants. S’entén que, com a excursionistes, no es farà ús de cap tipus de mitjà mecànic per assolir un cim. També és important per poder-lo validar fer-se una fotografia dalt del cim amb el banderí del centenari.
• No hi ha un mínim de cims a fer en un any, ni tampoc hi ha limitació en el nombre de cims assolits per dia.
• El termini finalitzarà durant les celebracions del nostre centenari l’any 2020.
• Al web del Centre Excursionista Els Blaus, www.elsblaus.cat, hi haurà la llista dels 41 cims i una fitxa de validació de l’ascensió. Aquesta fitxa inclourà les dades bàsiques de l’excursió, com el dia, el cim assolit, l’altitud, la comarca, els participants i un apartat per fer comentaris.
• Si es tracta d’una excursió col•lectiva, només caldrà omplir una fitxa.
• No es comptarà com a validada l’ascensió fins que la Vocalia d’Esports no hi doni el vistiplau.
• Com una consideració especial, els socis de més de 60 anys poden justificar fins a un total de 35 cims, amb la validació de la Vocalia d’Esports que acrediti que han assolit els cims abans del centenari.
• La Junta del Centre Excursionista Els Blaus regularà qualsevol incidència que faci referència a aquesta activitat. La seva missió serà resoldre els dubtes que puguin sorgir.
• A qui aconsegueixi assolir el repte, se li farà un obsequi pel centenari, l’any 2020.
• Ànim a tots i molta sort.

Documents relacionats

PDF

Formulari de validació

Formulari de validació de l'ascenció