Excursionisme

Una Entitat dedicada a l'excursionisme

L'excursionisme és la raó de ser d'Els Blaus, la secció d'esports organtiza caminades, ascensions, rutes i travesses. 

Les principals vies de promoció de l'excursionisme són actualment:

Trobareu les sortides que hem programat per a la temporada 2023-2024 al calendari de la nostra web. Podeu descarregar el tríptic al següent enllaç.