Inscripcions Els Amos del Passeig de Gràcia (27/10/2019)

Participar en l'activitat implica un donatiu de 10 € (socis 7€), destinat al manteniment de la secció de cultura i la biblioteca de l'entitat. L'entitat es reserva el dret d'anular la sortida si no hi ha un mínim de 10 participants.

Nom: *
Cognoms: *
Correu electrònic: *
Telèfon de contacte:
Edat: *
Soci: Soci:

* És oligatori completar aquestes caselles per procedir a validar la inscripció. Les dades del DNI i la data de naixement son obligatories per la tramitació de l'assegurança.

** Totes les dades facilitades a través del formulari o correu electrònic, seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord a Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades. El Centre Excursionista Els Blaus insisteix en el seu compromís d'ús responsable i confidencial de les dades garantint el seu ús d'acord amb les exigències legals i que només seran utilitzades per C. E. Els Blaus per dur a terme les nostres tasques bàsiques administratives i de comunicació. Si vol rectificar o cancel·lar les seves dades del nostre fitxer, pot notificar-ho enviant una sol·licitud a través del nostre correu electrònic, secretaria@elsblaus.cat

Polsant el botó d'enviar declaro haver llegit i comprès l'anterior, acceptar-ho i consentir el tractament que se m'ha notificat.