Raval, història i llegendes

Imatges de la sortida cedidies per E. Muñoz.