FentKmí | La serra de Marina

Imatges cedides per A. Arbós