Fantasmes del Gòtic i el Raval

Visita del 7 de setenbre. Imatges de L. Morera (Avillop).