Fantasmes del Born

Imatges de la Sortida de M. Venegas.