Centre Excursionista Els Blaus
Imatges

Exposició 50 Anys del Pessebre Itinerant

Imatges cedides per A. Arbós i E. Iglesias.