VI Marxa dels Monestirs

Imatges de la VI Marxa deos Monestirs. Fotos M. Beramendi.